Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Compliant end-user feedback for MedTech

Diarienummer
Koordinator Researchonthego AB
Bidrag från Vinnova 291 153 kronor
Projektets löptid april 2021 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Syfte och mål

ResearchOnTheGo (ReGo) erbjuder en plattform för att samla in och hantera feedback från användare av medicintekniska produkter. I pr projektet har vi validerat pilotkundernas behov, genomfört en granskning av regelefterlevnad och upprättat en strategi för vår lösning i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och EU:s förordning om medicinsk utrustning.

Resultat och förväntade effekter

Aktiviteterna i detta projekt har lett till en förbättrad dataskyddspolicy samt mallar för personuppgiftsbiträdesavtal och andra dokument som behövs för kommersialiseringen av plattformen. Vi har även sammanställt en kravlista från våra pilotkunder för att vägleda den fortsatta utvecklingen av vår plattform. Dessa resultat är viktiga i våra diskussioner med potentiella investerare.

Upplägg och genomförande

Projektverksamheten genomfördes av ReGo med stöd från konsulter med stor erfarenhet av kvalitetsledningssystem och regulatoriska frågor för medicintekniska produkter och läkemedel, dataskyddslagstiftning samt juridiska kontrakt, användarupplevelsehantering och tjänstedesign.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 februari 2022

Diarienummer 2021-00206

Statistik för sidan