COMPACT Krock kompatibilitet mellan personbilar och lastbilar

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - M1.6
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-05-21

Syfte och mål

Målen med detta projekt har varit att utveckla metoder och kunskap för att på ett effektivt sätt ytterligare utveckla skyddet för personbilar i frontala olyckor med lastbilar samt få en kunskapshöjning gällande önskvärt strukturellt beteende hos personbil samt hur man kan utvärdera personbilen i frontala kollisioner med lastbilar.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har ökat kunskapen om frontalkollisioner mellan personbil och lastbil med avsikt på globala egenskaper hos både personbil och lastbil. Detta har genererat en kompetenshöjning vilket bidragit till FFI-programmets övergripande mål att Svensktillverkade tunga fordon ska kunna kvarhålla sin position som en av de säkraste på marknaden. Detta är i sin tur ett mycket viktigt bidrag till målet att medverka till en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts med hjälp av ´stat-of-the-art´ simuleringsmodeller där ett antal vagnsparametrar kunnat varieras på ett kontrollerat sätt och studerats för olika typer av lastfall, så som personbilsöverlapp, kollisionsvinkel och så vidare. Utifrån parameterstudien med hjälp av simuleringsmodellerna har projektet sedan kunnat dra slutsatser om hur olika vagnsparametrar påverkas beroende på lastfall.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01677

Statistik för sidan