Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CoMiMo Connected Micro Mobility

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Tekniska Högskola Inst f designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 945 300 kronor
Projektets löptid november 2022 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Mikromobilitet visar exponentiell tillväxt i städer inom hemleveranser av mat, e-handelsleveranser samt MaaS med elsparkcyklar. Detta är en stor potential för hållbara städer och transporteffektivitet, dock finns betydande utmaningar. CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer dagens hinder och underlättar framtida lösningar. Projektets mål är en verifierad systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet.

Förväntade effekter och resultat

En systemlösning utvecklas där en unik multifunktionell station är basen - fyren - för att lösa avgörande hinder för verifiering av användare, korrekt parkering, säkerhet samt undanröja tidsspillan, logistik och kostnader för batterihantering. Projektets demo kommer visa lösningar baserade på geofencing och uppkopplade fordon som sammantaget möjliggör effektiv, säker och tillgänglig mikromobilitet. Potentialen är ett öppet ekosystem i EU genom samverkan inom standarder för digitalisering och batteribyte genom deltagande i SBMC (Swappable Battery Motorcycle Consortium)

Planerat upplägg och genomförande

Piloten genomförs i Foodoras ordinarie leveranser med riders på mopeder under 12 månader och jämförs med dagens produktion. 20 st. elmopeder för matleveranser omfattas, samt 5 st. fyrar i Foodoras produktion ingår. Här levereras verkliga data från fordonen samt energi- och geofencing-data. En systemlösning utvecklas där en unik multifunktionell station utgör basen - fyren - för att lösa avgörande utmaningar. Analys av data och skalbarhetsmodeller för städer i EU i olika scenarios utarbetas för att utvärdera stadens utmaningar och lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 november 2022

Diarienummer 2022-03074

Statistik för sidan