Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CombAway - innovativ maskin för skadeinsektsbekämpning i jordbruket

Diarienummer
Koordinator JUSTCOMMONSENSE EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 574 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt syfte och mål med projektet var att använda samma grundidé som för vår ogräsbekämpare CombCut fast med mindre modifikationer även till skadeinsektsbekämpning. Resultatet av projektet är tillfredställande. Grunder är lagda men behöver förfinas något. Vi har lyckats ta fram en första prototyp för fälttester som också har testats i fält med gott resultat vid sista och mest realistiska fältförsöket i raps. Vi bedömer att det är möjligt att applicera i projektet utprovad teknik på CombCut. Ombyggnad mellan de olika funktionerna kan göras med några enkla handgrepp.

Resultat och förväntade effekter

Vår grundidé att genom ett kamsystem kamma bort insekterna från grödan för att sedan samla upp dessa i ett uppsamlingssystem behöver kompletteras med en borstfunktion. Rapsplantorna verkar inte ta skada och andelen bortborstade rapsbaggar bedöms till 75 85%. Vid något tillfälle behövde vi simulera skadeinsekterna då det inte fanns något naturligt bestånd. Försök har även gjorts i spannmål med bladlöss och här tog prototypen bort lössen till 99%. Det som behöver förbättras är infångandet och uppsamlingen av insekterna där spillet är något för stort.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis gjordes enkla fältförsök vars erfarenheter vägdes tillsammans med SLUs expertutlåtande och utgjorde underlag för idéskissandet. Prototyperna byggdes i JTIs verkstad och till detta användes sektioner från CombCut för att på så sätt underlätta för modulariseringen. Eftersom naturen är svår att simulera var vi tvungna att utföra testerna i växthus hos SLU under vinterhalvåret och i fält under växtsäsongen för att få rättvisande utfall. Tyvärr gjorde regn det svårt att genomföra fälttester under våren men dessa genomförde vi under hösten istället.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05606

Statistik för sidan