CoFAS Fläkt och Kompressor Aeroelasticitet och stabilitetsgränser

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 3 787 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång Nationella flygtekniska forskningsprogrammet 7 - 2019

Syfte och mål

Flygmotorns funktion begränsas av kompressorns aerodynamiska förmåga att öka trycket på luften och de vibrationer bladen tål utan att utmattas. En närmare integration med flygkroppen, större driftområden och ökad luftintagsdistortion kan förväntas bli ännu mer uttalat i de flygplan som kommer framgent där motorerna kommer att bli allt mer integrerade i flygplankroppen. Projektet kommer att ta fram och validera verktyg för att analysera driftsgränser och förbättra aeroelastiska marginaler över stora driftområden för i första hand kompressorer och fläktar i flygmotorer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att öka kunskapen om hur turbomaskiner konstrueras för att klara av förhållanden i framtida flygplansapplikationer. Analysmodeller som kan användas för att optimera maskinen blir resultatet av forskingen.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingen sker genom att ta fram förenklade modeller som tillsammans med avancerade analysverktyg för simulering och experimentella underlag kan användas för att analysera aeroelastiska egenskaper över relevanta driftområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juli 2019

Diarienummer 2019-02759

Statistik för sidan