Codarica Spel Studio

Diarienummer 2015-01658
Koordinator Codarica AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att testa kartlagda hypoteser kring projektet ´Game Studio´. Hypoteserna vi testade fokuserade på spelmekaniker i en utbildningsmiljö, könsfördelning i en programmeringsapp för barn, språkbarriärer samt även lärares behov av kodningsprodukter i skolan. Dessa lärdomar applicerade för att bygga ´Game Studio´ prototypen, som kom istället att bli en färdig, lanserad app vid namn Coda Game i slutet av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Genom en agil testprocess kunde vi fastställa både läroplan och spelmekaniker för Coda Game, och utveckla en produkt som var testad med både barn, föräldrar och lärare. Genom att arbeta nära med skolan och andra utbildningsorganisationer kunde vi skapa oss en helhetsbild om hur grundskolan, både publikt och privat, i Sverige fungerar när det kommer till läromedel inom IT. Dessa insikter skapar vi hypoteser kring och testar även i våra fem största globala marknader, för att ta in mer data kring skolväsendets och dess behov av digitalisering.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden hade vi en fokusgrupp med en grundskoleklass varje vecka för att testa funktionaliteten i appen. Vi utförde även djupintervjuer med lärare och skolor som komplement, samt även enkäter med föräldrar. Varje vecka itererade vi och byggde nya funktioner i appen, och denna snabba testprocess gav oss en färdig produkt som vi lanserade på en global marknad, med marknadsföringsfokus på Sverige.

Externa länkar

www.codagameapp.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.