CoAct 2015-2016 TEST AstaZero

Diarienummer 2015-03108
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 471 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genomföra tester med automatiserade och kooperativa fordon på avlyst bana. Testerna var en förberedelse inför GCDC 2016 och även de föregående obligatoriska säkerhetstesterna på IDIADA i Spanien två veckor senare. Dessa tester var en del av projektet CoAct som finansierats av SAFER och TRV till lika delar. Vissa lag hade fått sina fordon väldigt sent i processen och man hade inte hunnit förbereda sig inför de komplexa scenarios som skulle testas på AstaZero. Testerna kunde genomföras - men inte helt enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

Efter lagens insikt om komplexitet mm och baserat på att flera lag fick sina fordon i ett väldigt sent skede så är det mycket glädjande att av fyra svenska lag på startlinjen vann Halmstad Högskola hela GCDC, följt av ett tyskt lag och på tredje plats ännu ett svenskt lag - KTH med en lastbil. Ett av Chalmers-lagen kom på fjärde plats. Så målet för CoAct - och därmed med även detta (del)projekt var att sätta Sverige på kartan kring kooperativa fordons-system har lyckats. Resultatet kommer att redovisas vid avslutande redovisning på SAFER och på TRV efter sommaruppehållet.

Upplägg och genomförande

Genomförande av de scenarios som GCDC gick ut på. 1) Att med full automatik genomföra en sammanslagning av två parallella platoons till en inför ett vägarbete i en av filerna längre fram (Platoon Merge). 2) Att med full automatik förhandla om vilka fordon på en trafikerad landsväg som ska släppa fram ett annalkande fordon från en väg från sidan (Cooperative Intersection). 3) Att demonstrera nyttan av att kommunicerande fordon på ett samordnat sätt kan lämna väg för ett utryckningsfordon (Emergency Vehicle Warning)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.