Cluster resa till Tokyo

Diarienummer 2013-04439
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - Uppsala BIO
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppsala BIO representerade Life Science kluster i Sverige och har med denna resan knutit flera bra kontakter med en handfull klusterorganisationer med fokus på Life Sceince i Japan.

Resultat och förväntade effekter

Resan inkluderade ett studiebesök på Pharma Valley med intill liggande cancer sjukhus. Både klusterorganisationen och sjukhuset har många projekt och aktiviteter som är aktuella att samarbete kring. Personliga möten med våra Japanska kontakter Bio-Business Navigator ledde till att kontakt åter är knuten och uppföljningsmöte är bokat i Sverige i början av November. Kluster seminarie workshop på svenska amabassaden gav kontakt med 3 Japanska kluster och vidare diskussioner förs.

Upplägg och genomförande

Resa till Tokyo, Japan för att träffa och knyta kontakter med Klusterorganisationer för vidare samarbete inom Life Sceince sektorn. Resan inkluderade ett studiebesök på Pharma Valley med intill liggande cancer sjukhus. Personligt möte med Bio-Business Navigator genomfördes med positivt resultat Kluster seminarie workshop på svenska amabassaden var en otrolig möjlighet att träffa flera andra kluster inom life-science.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.