Cloudberry Datacenters

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Mobiliseringsprojektets syfte och mål har varit att bygga upp en processledningsfunktion och etablera en miljö för behovsdriven forskning och innovation (FoI) inom området datacenter och moln. Projektet har nått målen vad gäller: * att etablera processledningsfunktion med tydlig ansvarsfördelning och arbetsrutiner * att bygga upp ett partnerskap med branschföretag Projektet har överträffat målen vad gäller: * konkreta resultat från FoI-piloterna * etablering av institut och provmiljö som ´infrastruktur´ för FoI * att ´coacha fram´ andra FoI-projekt inom branschområdet

Resultat och förväntade effekter

Vad gäller resultat och effekter har projektet nått eller överträffat målen. Vi har stärkt positionen nationellt och i Norden som ledande region för utveckling av ny teknik och nya metoder som stärker Svenska aktörers förmåga skapa och driva datacenter och moln på ett resurssnålt och hållbart sätt. Exempelvis förbättrad virtualiseringsteknik för flexiblare/energieffektivare nyttjande av fysiska datorresurser och automatiserad/smartare hantering av byggnader, elkraft och kylning.

Upplägg och genomförande

I projektmålen ingick att genomföra minst 3 st mindre forsknings- och innovationspiloter (´FoI-piloter´). Projektet har genomfört fem FoI-piloter, vilket har varit en framgångsfaktor. Trots begränsade omfattning har flera piloter skapat viktiga resultat för deltagande parter och den praktiska hantering av piloterna har givit erfarenhet som förbättra vår processledningsfunktion. Bl a avseende vikten av tydliga start-krav/kriterier och tydlig dokumentation och bred information om beslut som tas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-02309

Statistik för sidan