Cloudberry Datacenters

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration July 2013 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

Mobiliseringsprojektets syfte och mål har varit att bygga upp en processledningsfunktion och etablera en miljö för behovsdriven forskning och innovation (FoI) inom området datacenter och moln. Projektet har nått målen vad gäller: * att etablera processledningsfunktion med tydlig ansvarsfördelning och arbetsrutiner * att bygga upp ett partnerskap med branschföretag Projektet har överträffat målen vad gäller: * konkreta resultat från FoI-piloterna * etablering av institut och provmiljö som ´infrastruktur´ för FoI * att ´coacha fram´ andra FoI-projekt inom branschområdet

Results and expected effects

Vad gäller resultat och effekter har projektet nått eller överträffat målen. Vi har stärkt positionen nationellt och i Norden som ledande region för utveckling av ny teknik och nya metoder som stärker Svenska aktörers förmåga skapa och driva datacenter och moln på ett resurssnålt och hållbart sätt. Exempelvis förbättrad virtualiseringsteknik för flexiblare/energieffektivare nyttjande av fysiska datorresurser och automatiserad/smartare hantering av byggnader, elkraft och kylning.

Approach and implementation

I projektmålen ingick att genomföra minst 3 st mindre forsknings- och innovationspiloter (´FoI-piloter´). Projektet har genomfört fem FoI-piloter, vilket har varit en framgångsfaktor. Trots begränsade omfattning har flera piloter skapat viktiga resultat för deltagande parter och den praktiska hantering av piloterna har givit erfarenhet som förbättra vår processledningsfunktion. Bl a avseende vikten av tydliga start-krav/kriterier och tydlig dokumentation och bred information om beslut som tas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.