ClimateVisualizer - en interaktiv molntjänst som vis(ualiser)ar vägen mot klimatmålen

Diarienummer
Koordinator Svenska Klimatsekretariatet AB (svb) - Klimatsekretariatet AB
Bidrag från Vinnova 956 680 kronor
Projektets löptid april 2020 - januari 2021
Status Pågående
Utlysning Civic tech
Ansökningsomgång Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Syfte och mål

Med lanseringen av ClimateVisualizer går koldioxidbudgeten från vetenskaplig modell, som beslutsfattare tar del av i rapportform, till att bli en uppdaterad, interaktiv och visualiserad informationstjänst som även invånare, civilsamhälle och näringsliv kan följa och förstå. Vad de då följer och förstår är den vetenskapliga vägen mot Parisavtalet och de globala temperaturmålen. Det är en väg som alla klimatomställningens parter behöver se och följa, eftersom det är tillsammans med invånare, civilsamhälle och näringsliv som politiken har rådighet att nå målen.

Förväntade effekter och resultat

ClimateVisualizer är en en molntjänst som redan under 2020 kommer att installeras hos tre referenskommuner. Med tiden kommer vi att skala upp verktyget till att omfatta landets samtliga kommuner. Därmed tillgängliggör vi en lokalt anpassad bild av de erforderliga utsläppsminskningar som behöver ske i varje kommun och region för att leva upp till Parisavtalet. En sådan lokal och vetenskaplig bild saknas idag och den kan ha stor opinionsbildande kapacitet samt bidra till att politiska utsläppsmål skärps.

Planerat upplägg och genomförande

I ena änden av vår projektgrupp tar vi hänsyn till hur data från IPCC och klimatstatistik kan hanteras. I den andra änden försöker vi behålla ett tydligt fokus på medborgaren och hens behov av att kunna få tydliga svar på frågor som rör klimatomställningen. Projektgruppen involverar ett antal forskare, mjukvaruingenjörer och designers men också representanter för ett antal kommuner, en språkfilosof och kunskaper inom projektledning och affärsutveckling. Genom täta, visualiserade, avstämningar och iterationer bygger vi ClimateVisualizer i en typiskt agil projektmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 september 2020

Diarienummer 2020-00517

Statistik för sidan