Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ClimateVisualizer - en interaktiv molntjänst som vis(ualiser)ar vägen mot klimatmålen

Diarienummer
Koordinator Svenska Klimatsekretariatet AB (svb)
Bidrag från Vinnova 956 368 kronor
Projektets löptid april 2020 - januari 2021
Status Avslutat
Utlysning Civic tech
Ansökningsomgång Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att utveckla ett fullt fungerande molnverktyg ClimateVisualizer som, inom ramen för projektet, installeras hos minst två svenska kommuner, som en offentlig och kostnadsfri tjänst till invånare och civilsamhälle. Verktyget upprättar en lokal koldioxidbudget som också hålls uppdaterad löpande genom att automatiskt anropa öppet data. Verktyget ger också en lokalt anpassad översikt över historiska utsläpp i den egna kommunen/regionen. Detta verktyg är idag lanserat i Sverige och det lanseras i ett flertal andra länder under 2021.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förhoppningen med ClimateVisualizer har varit att bidra till en ny lokal idédebatt, där alla de aktörer som delar på rådigheten över utsläppen i en kommun får tillgång till pedagogiskt tillgänglig och aktuell data som beskriver utsläpp och nödvändiga utsläppsminskningar. Därför är det särskilt spännande att idag följa framväxten av en sådan mer kvantitativ lokal idédebatt, med den egna koldioxidbudgeten i fokus, exempelvis i Nyköpings kommun.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med ett nära utvecklingssamarbete med Doberman design. Mycket av det gränssnitt som finns på plats redan i vår första version utvecklas av dem: https://climate-visualizer.netlify.app/ I denna fas utvecklades egentligen ett helt nytt format för hur en lokal koldioxidbudget kan och bör visualiseras. Projektet har därefter legat före tidsplan, och kan sägas ha vuxit en aning i ambition under projekttiden. Genom hela projektet har inblandade forskare vid Uppsala universitet varit engagerade på en nästan daglig basis.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2021

Diarienummer 2020-00517

Statistik för sidan