ClimateSaver - Appen som hjälper dig att minska ditt koldioxidfotavtryck

Diarienummer 2015-05594
Koordinator ClimateSaver Swan & Hedström AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

ClimateSaver har fortgått framgångsrikt enligt tidsplan och budget sedan i December 2015. Från att endast ha varit ett koncept (med verifierad behovsbild) har Vinnovas stöd möjliggjort att ClimateSaver idag kan testas online. De två huvudsakliga leveranserna är: 1) Miljödata, där vi tillsammans med Chalmers verifierade tesen att det finns tillräckligt med publikt material för att räkna ut klimatfotavtryck och föreslå konkreta handlingar 2) Interaktionsdesign, där vi har bekräftat intresset från användare för en sådan här produkt samt förfinat vår lösning

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat inom de två nyckelområdena som Vinnova har stött har uppnåtts. Inom miljödata-framtagning är det konkreta resultatet ett miljöreferensdokument där beräkningsprinciper, systemgränser, databasval och begränsningar redovisas. Dessutom har excellistor tagits fram där konkreta handlingar som våra användare kan utföra har tagits fram. Inom interaktionsdesignpaketet har vi tagit fram mock-ups, grafisk profil och testat med användare online för att bättre möta det identifierade behovet. Testen har varit framgångsrika och fortsätter framåt.

Upplägg och genomförande

Under december och januari låg fokus på att få fram en grundläggande interaktionsdesign parallellt med att miljöarbetet fokuserade på ett område (livsmedel) för att på så sätt kunna populera designen med riktig data och då få bättre testning. Faktiskt mjukvaruutveckling började i februari för att snabbt och enkelt kunna testa detta i en mer interaktiv miljö än rena mock-ups. Därefter fortlöpte de båda spåren parallellt, ytterligare miljödata-utveckling (för hushåll, transport och konsumtion) samt grafisk profil och uppdatering av interaktionsdesignen baserat på resultat.

Externa länkar

Mer information om projektet på vår hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.