Climate Curtains

Diarienummer 2016-01926
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 252 900 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål för projektet var att Climate Curtains skulle verifera prototyp och marknad. Prototyptestningen genomfördes hos Statens Provningsanstalt på tre olika värden och nivåer. Man kunde genomföra de önskade testerna under projekttiden och resulten översteg förväntningarna. Bolaget har nu värdefull information och insikt för att producera version 2 av produkten som kommer att testas i skarpt läge hos lokala fastighetsägare under Q1 2017.

Resultat och förväntade effekter

De tester som genomfördes hos Statens Provningsanstalt var att testa isoleringsförmåga, solfångarfunktionalitet och bullerdämpning. Utfallet av testerna översteg förväntningarna gällande isoleringsförmågan, testerna gällande solfångarfunktion gav adekvata resultet och testerna för bullerförmågan visade att produkten inte har god bullerdämpning. Slutsatsen bekräftar hypotesen att Climate Curtains har mycket god isoleringsförmåga.

Upplägg och genomförande

De tekniska testerna genomfördes av Statens Provningsanstalt. Det var totalt tre tester som genomfördes; isoleringsförmåga, solfångarfunktion och bullerförmåga. Konstateras att det de tre testerna kunde svara på de frågor och hypoteser som ställdes inledningsvis i projektet. Resultaten ligger till grund för nästa produkt som nu är under framtagande.

Externa länkar

www.climatecurtains.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.