CleanTech Challenge - en tävling för förbättrad luftkvalitet i innerstaden

Diarienummer 2015-06456
Koordinator Håll Ut Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppsala kan bli ett nav för miljötekniska företag och organisationer. Innovations tävlingen CleanTech Challenge kan spela en viktig roll för att utveckla ryktet men också för att föra fram idéer, lösningar och produkter till regionen som kommer att förbättra den lokala och nationella ekonomin. Vi anser att planeringsfasen hjälpte till att bygga upp förtroendet för CTCs varumärke och förutsättningar inför framtida diskussioner och förhandlingar.

Resultat och förväntade effekter

Under alla möten har vi fått en positiv respons om CleanTech Challenge och målet för tävlingen. Vi har också fått löften om ekonomiskt stöd från Uppsala Kommun, Regionförbundet, Världklass Uppsala och UU Innovation (Uppsala Universitet). Som alla visat intresse för att bli några av våra huvudpartners. Våra partners har visat stor intresse för att utveckla staden och regionen. Vi har också utvecklat ´win-win´ partnerskap med organisationer som UIC, UPWIS, CEMUS och ALMI som alla kommer att bli aktivt involverade i tävlingens genomförande fas.

Upplägg och genomförande

Planeringsfasen var en viktig period som bidrog till att möjliggöra tävlingensgenomförande. Samtidigt genomförde vi en studenttävlingen i Sverige vilken hjälpte oss att bygga ett varumärke inom akademin och samtidigt utveckla vår nätverk (utanför akademin) som kommer att användas i framtiden. CTC koordinatorerna fick stor erfarenhet av detta och byggde ett stort internationellt nätverk och skapade samtidigt ett närmare samarbete med partners som hjälpt till att forma tävlingens process/genomförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.