Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CIVIC - Construction In Vicinities: Innovative Co-creation

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 1 831 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

CIVIC har utvecklat stödjande verktyg och analysmetoder, processer för intressentinvolvering (MAMCA) och ett styrmedelskoncept (Smart Governance) för att tidigt i stadsutvecklingsprocesser integrera bygglogistik och göra det till en naturlig del på agendan. Med målet att tillhandahålla tidig och korrekt information samt underlätta beslut genom intressentinvolvering och på så sätt förbättra byggproduktiviteten, optimera energieffektivitet och underlätta störningar på den omkringliggande miljön.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet är en workshopprocess för intressentinvolvering, logistikoptimeringsmodeller, ett styrmedels koncept, Smart goverance, bygglogistikhandbok och ett bygglogistikspel. CIVIC har väckt ett stort intresse för bygglogistik och har redan nu bidragit till: - integrering av de två branscherna stadsutveckling och transport - Förbättrade styrningsstrukturer och verktyg för mer hållbara trafikflöden - mer samverkan kring bygglogistik -ökad byggproduktivitet, optimerad energieffektivitet och minskad påverkan på den omkringliggande miljön.

Upplägg och genomförande

Utvärdering av bygglogistiklösningar har skett genom MAMCA- workshops i de fyra demostäderna och logistikoptimering av transporter med dynamisk datateknik har genomförts till demon i Wien . Ett konceptuellt styrmedelskoncept, Smart goverance, har utvecklats tillsammans med Älvstranden utveckling och testats i deras interna processer. En bygglogistik handbok och ett bygglogistikspel har tagits fram gemensamt i konsortiet baserat på kunskap och erfarenheter från demonstrationerna i de fyra städerna. Konsortiemöten har arrangerats i alla städer med ca 5 månaders mellanrum.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00996

Statistik för sidan