Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

CIVIC - Construction In Vicinities: Innovative Co-creation

Reference number
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Funding from Vinnova SEK 1 831 000
Project duration March 2016 - August 2018
Status Completed

Purpose and goal

CIVIC har utvecklat stödjande verktyg och analysmetoder, processer för intressentinvolvering (MAMCA) och ett styrmedelskoncept (Smart Governance) för att tidigt i stadsutvecklingsprocesser integrera bygglogistik och göra det till en naturlig del på agendan. Med målet att tillhandahålla tidig och korrekt information samt underlätta beslut genom intressentinvolvering och på så sätt förbättra byggproduktiviteten, optimera energieffektivitet och underlätta störningar på den omkringliggande miljön.

Expected results and effects

Resultat från projektet är en workshopprocess för intressentinvolvering, logistikoptimeringsmodeller, ett styrmedels koncept, Smart goverance, bygglogistikhandbok och ett bygglogistikspel. CIVIC har väckt ett stort intresse för bygglogistik och har redan nu bidragit till: - integrering av de två branscherna stadsutveckling och transport - Förbättrade styrningsstrukturer och verktyg för mer hållbara trafikflöden - mer samverkan kring bygglogistik -ökad byggproduktivitet, optimerad energieffektivitet och minskad påverkan på den omkringliggande miljön.

Planned approach and implementation

Utvärdering av bygglogistiklösningar har skett genom MAMCA- workshops i de fyra demostäderna och logistikoptimering av transporter med dynamisk datateknik har genomförts till demon i Wien . Ett konceptuellt styrmedelskoncept, Smart goverance, har utvecklats tillsammans med Älvstranden utveckling och testats i deras interna processer. En bygglogistik handbok och ett bygglogistikspel har tagits fram gemensamt i konsortiet baserat på kunskap och erfarenheter från demonstrationerna i de fyra städerna. Konsortiemöten har arrangerats i alla städer med ca 5 månaders mellanrum.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-00996

Page statistics