Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CITY MOVE

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med CITYMOVE är att utveckla innovativa integrerade transportlösningar anpassade för säkra, flexibla, tillförlitliga, rena och energieffektiva urbana godstransporter i Europa.

Långsiktiga effekter som förväntas

I CITYMOVE utvecklas fordonskoncept för hållbara urbana godstransporter samt verktyg för planering och utvärdering av ´city logistik´-system.

Upplägg och genomförande

Projektet, som är planerat att genomföras under 36 månader, är indelat i sju arbetspaket (WP) . Arbetet är organiserat i tre horisontella aktiviteter -Projektledning (WP1) -Vetenskaplig koordinering och kvalitetssäkring (WP7) -Disseminering, exploatering och avnämarmedverkan (WP6) och fyra vertikala tekniska WP (WP2 till WP5). CITY MOVE börjar (WP2) med en behovsanalys som sedan ligger till grund för den tekniska systemspecifikationen. I WP2 utvecklas också utvärderings- och planeringsvektyg för urbana godstransportlösningar. I WP3 och WP4 utvecklas fordonskoncept som sedan utvärderas för typiska tillämpningsexempel i WP5. Varje arbetspaket är indelat i delaktiviteter med tillhörande delresultat (rapporter, verktyg, etc.) VTI kommer inom ramen för CITY MOVE att kombinera trafiksimulering med godsmodeller för utvärdering av urbana godstansportsystem. Den modell som utvecklas kommer också att användas av VTI för utvärdering av CITY MOVE-konceptets potential för olika typiska tillämpningsexempel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04286

Statistik för sidan