Citizen eHub goes live

Diarienummer 2011-03533
Koordinator FUJITSU SWEDEN AB - FUJITSU SWEDEN AB, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 1 650 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Citizen eHub -projektet har flera mål. - Utveckla prototypen från samtal 1 till en fullt fungerande ´Software as a Service´-lösning. - Förse leverantörer av e-tjänster med ett API för integration med Citizen eHub. - Attrahera flera Nättjänstleverantörer i alla tre länder att använda Citizen eHub lösningen som ett gränssnitt för slutanvändare (privatpersoner). Det främsta syftet med detta projekt är att göra livet lättare och enklare för medborgarna.

Resultat och förväntade effekter

Affärsmodellen: Frågor som, vem som ska vara ägare av lösningen, som ska ansvara för drift, underhåll, marknadsföring etc, och vilken typ av pris-modell kommer att införas? Dessa är alla viktiga frågor som rör den övergripande affärsmodellen för Citizen eHub. Efter att ha diskuterat dessa frågor och utforskat olika alternativ, kom projektgruppen upp med en ganska enkel lösning. Nyckeln här är ´öppen källkod´ Prototypen: Det kan konstateras att prototypen är ett proof of concept. De centrala funktionerna och konceptet i allmänhet är tekniskt på plats och fungerar i en webbmiljö.

Upplägg och genomförande

Projektmodellen har varit beroende av att respektive partner i projektet tagit ett stort eget ansvar för styrning och ledning utifrån den fastslagna tidsplanen med utsatta milstolpar. Hela projektet har genomförts med utvecklingsteam i 3 olika länder som med lokala resurser samarbetat över gränserna och kommunicerat över Skype och email. Arbetet har utförts med agila utvecklingsmetoder och implementerats i en gemensam testmiljö i molnet. överlag har samtliga partners kunnat infria de utlovade leveranserna i utsatt tid.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.