Citizen Communication Platform

Diarienummer 2015-00305
Koordinator Staden i mobilen AB
Bidrag från Vinnova 16 000 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2015 (spring)

Syfte och mål

Detta innovationsprojekt syftar till att etablera en medborgardriven kommunikationsplattform: Staden i mobilen - ett lokalt socialt nätverk för medborgartjänster. Plattformen skapar en naturlig mötesplats som förenar medborgare, näringsliv och organisationer i lokalsamhället. Plattformen sätter lokalsamhällets miljödata i ett sammanhang av tjänster som möjliggör medborgarengagemang för hållbar stadsutvecklig. Tjänsterna utgår från medborgarnas lokala livpussel och inkluderar Mina Nyheter, Mina Events, Min Bostad, Min Skola, Mina Butiker och Min Miljö.

Förväntade effekter och resultat

Plattformen är medborgarnas nyckeln till mest relevanta tjänsterna i lokalsamhället. Dessa samutvecklas tillsammans med slutanvändarna och är individid- och kontextanpassade. Tjänsterna bidrar till ökad resurseffektivitet, stärkt lokal ekonomi, och ökad känsla av lokal identitet. För att plattformen ska uppnå sin fulla potential är den förlösande faktorn ett stort genomslag i varje etablerat lokalsamhälle. Genom att skapa verklig nytta i vardagen, och samverka med lokala bostadsföretag och butiker ska minst hälften av hushållen i lokalsamhällena bli aktiva användare.

Planerat upplägg och genomförande

Staden i mobilen genomgår en inkubationsfas under projektet. Fem områden har valts ut för pilotverksamhet, först i Hammarby Sjöstad (ett befintlig lokalsamhälle) och därefter i Norra Djurgårdsstaden (ett lokalsamhälle under uppbyggnad). Detta följs av pilot-implementering i två andra miljöer: Ebbe Park i Linköping där utvecklingsarbetet ska bedrivas i samarbete med studenter och slutligen testas plattformens förutsättningar i en glesbygd, Storsudret på södra Gotland i samarbete med det lokala näringslivet och en etablerad nyhetstjänst.

Externa länkar

Staden i mobilens hemsida där löpande projektuppdateringar publiceras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.