Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Citizen Communication Platform

Diarienummer
Koordinator Staden i mobilen AB
Bidrag från Vinnova 15 900 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att lyfta medborgarna till kärnan av den smarta staden för att med hjälp av deras engagemang driva på stadens hållbarhetsprestanda. Projektets idé var att skapa värde för boende för att därigenom kunna skapa ett långsiktigt engagemang för hållbarhet. Värdet som skapades var att tillsammans med de boende utveckla en social infrastruktur som förenklar de boendes lokala vardag och bidrar till att öka det lokala sociala kapitalet. Projektet har lyckats uppfylla dess syfte genom att utveckla ramverk, teknik, demonstrationsprojekt och utvärderingsmetoder.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en mekanism som engagerar boende kring miljömässig hållbarhet genom att först stärka den sociala hållbarheten i grannskapet. Ett kompetensnätverk kring medborgarengagemang och socialt kapital i smarta städer har etablerats. Projektet har utvecklat en uppföljningsmetodik för hållbara grannskap och kunnat följa upp kvalitativa och kvantitativa hållbarhetsmål inklusive energibeteenden, intentioner, attityder, tillit, trygghet och social identitet.

Upplägg och genomförande

Projektet initierades med en behovskartläggning och fokusgrupper för att verifiera och vidareutveckla de antaganden som projektet grundades på. Utifrån de verifierade behoven har processer, strukturer och teknik utvecklats för hållbara grannskap, i en agil process tillsammans med boende. Den sociala infrastrukturen har implementerats i 10 grannskap där projektet demonstrerat möjligheterna av att engagera boende i den lokala cirkulära ekonomin. Det resulterande boendeengagemanget har nyttjats av kommun, akademi, infrastrukturbolag, och lokala aktörer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00305

Statistik för sidan