Ciszere IP strategi

Diarienummer 2018-04880
Koordinator CISZERE AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Ciszere AB är ett bolag vars verksamhet fokuserar på design och tillverkning av skjortor. Bolaget är idag i en god utvecklingsfas rent verksamhetsmässigt men har en närmast total avsaknad av immateriellt skydd och strategi för hur man kan och bör skydda de värden som verksamheten genererar. Det föreligger således ett stort behov av genomgång och analys av bolaget från ett immaterialrättsligt perspektiv.

Förväntade effekter och resultat

A) Identifiering av befintliga intellektuella tillgångar (IA), inklusive befintlig IP och IPR (såsom patent, varumärken domännamn, etc.), samt insamling av information om befintliga avtal med relevanta intressenter i affärsekosystemet. B) Omvärldsanalys, innefattande kartläggning av konkurrenter och andra relevanta aktörer med fokus på IP och IA. C) Framtagande av en framåtriktad IPstrategi och en plan för genomförande och viktiga åtgärder, synkroniserat med företagets befintliga affärsplan.

Planerat upplägg och genomförande

Genomgång och bedömning av kända konkurrenter och deras rättigheter samt bedömning av effekterna av detta för Ciszere AB och bedömning av existerande och framtida formgivningsutrymme och strategi. Analys av om vissa andra aktörer på marknaden kan inneha rättigheter eller andra hinder som Ciszere AB bör vara medvetna om och kontinuerligt bevaka. Rekommendationer avseende i vilka fall och på vilket sätt som Ciszere AB kan skydda de kreativa tillgångar man skapar i verksamheten. Utarbetande av plan för hur Ciszere AB ska arbeta med existerande och framtida immateriella tillgångar.

Externa länkar

Ciszere is a digital menswear brand.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.