Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ciszere IP strategi

Diarienummer
Koordinator CISZERE AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Våra mål var att få förståelse för hur vi mera aktivt kan arbeta med IP strategier för att nå våra långsiktiga mål. Alla i företaget har nu större förståelse för hur viktigt det är med rätt IP strategier och vi kan nu använda dessa strategier för att växa ännu mera som bolag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet och de förväntade effekterna blev bättre än vi trodde. Utfallet har gjort att vi lagt om vissa strategier samt fokuserat mera på speciella områden för att till större del uppfylla våra satta IP mål.

Upplägg och genomförande

Vi tillsammans med AWA patent gjorde en grundlig genomgång av vart företaget står idag. Vi gick genom alla avtal, affärsstrategier och affärshemligeter tillsammans med våra konkurrenter för att skaffa oss en omvärldsananlys som vi kunde arbeta runt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04880

Statistik för sidan