Cirkulära tvätterier

Diarienummer 2018-03763
Koordinator Stormie Poodle AB
Bidrag från Vinnova 320 460 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Problemet med kasserade textilier är att det inte finns någon storskalig lösning att sluta kretsloppen. Det här projektet går ut på att skapa ett cirkulärt flöde av ett tvätteris textilier som idag förbränns till 100% då de nått slutet av sin livslängd. I projektet ska textilier som blivit inaktuella hos en kund upcyclas mha av småskalig etisk tillverkning utifrån kundens behov. En ny affärsmodell skapas: den upcyclade produkten kan antingen leasas ut igen till kunden eller säljas. Genom att upcycla kasserade textilier sparas vatten, kemikalier och energi.

Förväntade effekter och resultat

Tvätteriet minskar sin avfallsmängd och får en ny cirkulär och innovativ affärsmodell. Upcyclade produkter kan leasas ut till ett premiumpris eftersom många kunder ställer krav på hållbara produkter. Den upcyclade produkten blir en kommunikationsplattform för både tvätteriet och kundens hållbarhetsarbete. Genom att skapa nya cirkulära produkter kan tvätteriet få konkurrensfördelar. Produkterna bidrar till social hållbarhet och möter både kunders och myndigheters krav vid upphandling. I framtiden kommer fler produkter att utvecklas av andra fraktioner textilier.

Planerat upplägg och genomförande

Textilia äger textilierna och förser Stormie Poodle med både textilerna som ska upcyclas och kunden. Textilia provtvättar, förväntar sig minska sitt avfall, sin miljöpåverkan och få konkurrensfördelar. Stormie Poodle har övergripande projektansvar, koordinerar alla kontakter med Textilia och kunden, formger produkterna, ser till att dessa tillverkas etiskt, levereras och håller god kvalitet. Kunden är med och utvecklar produkten som ska upcylas utifrån deras behov. De är med och testar produkten och får sen en produkt som ligger i linje med deras egna hållbarhetsarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.