Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Cirkulära tvätterier

Diarienummer
Koordinator Stormie Poodle AB
Bidrag från Vinnova 320 460 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Med detta projekt vill vi förlänga livet på textilierna och sluta kretsloppet för dem. Genom att skapa nya produkter via upcycling som kunderna är med och tar fram utifrån deras behov, kan vi skapa nya intäktsströmmar samtidigt som vi gör en stor miljövinst genom de sparade resurserna. Att produkterna genom platsen de tillverkas på dessutom bidrar till att skapa arbetstillfällen och förbättra möjligheterna för många i samhället är också en stor social vinst. Att ta vara på alla resurser, både mänskliga och materiella är en förutsättning för att få till ett hållbart cirkulärt samhälle.

Resultat och förväntade effekter

Två funktionella cirkulära produkter har tagits fram. Arbetstillfällen har skapats. Både Textilia och Sophiahemmet har fått fantastiska produkter med en stark story att berätta. De stärker sina varumärken internt och externt, de blir attraktivare som arbetsgivare, får nöjdare kunder och stärker sin position. I framtiden blir tvätteriets upcyclade produkter en konkurrensfördel i offentlig upphandling då brukarna ställer tuffare miljökrav. Att tvätterierna kommer att förändra sina KPI:er till att inkludera antal både liter sparat vatten och antal kg koldioxid är troligt.

Upplägg och genomförande

Stormie Poodle höll workshops hos Sophiahemmet för att ta reda på vilka behov de hade. Besök på tvätteriet tillsammans med formgivare var nödvändiga för att få reda på vad man behövde ta hänsyn till i utformningen av produkterna. Textilierna analyserades av Stormie Poodle och formgivaren: bl a Vilka begränsningar har materialet? Hur kan det skäras till på ett effektivt sätt? Flera prototyper togs fram och testades om de kan fungera i en industriell tvättcykel. Två produkter uppfyllde både projektets krav på cirkularitet samt Sophiahemmets behov. Pris för tvätt togs fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2018-03763

Statistik för sidan