Cirkulära arbetskläder inom hantverksyrken

Diarienummer
Koordinator INTUITIU AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Målet med projektet är att omdefiniera hur arbetskläder produceras och används för att skapa ett cirkulärt flöde. Detta vill vi uppnå genom förbättrade produkter som skapar förutsättningar för ett cirkulärt flöde, samt genom att förändra värdekedjan och affärsmodellen som gör det ekonomiskt fördelaktigt att faktiskt införa ett cirkulärt flöde. Det slutgiltiga målet är en hållbar och cirkulär ekonomi inom arbetskläder.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet kommer att möjliggöra att varje arbetsklädesplagg har producerats på ett sätt som är hållbart och etisk. Plagget kommer att ha attraktiv och ändamålsenlig design, samt vara uppbyggt på ett sätt som möjliggör ett cirkulärt flöde. Dessutom kommer värdekedjan och affärsmodellen förändras för att möjliggöra ett bra pris för kunden och investeringar i rättvisare förhållanden i leverantörsledet. Helheten ger ett konkurrenskraftigt erbjudande som förnyar en hel bransch.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utmanar den rådande marknadsstrukturen vilket förutsätter en grundlig genomförbarhetsstudie så att vi kan säkerställa att kundgruppen är mottagligt för vårt erbjudande och att det inte finns några produktspecifika, tillverkningsrelaterade eller regulatoriska hinder som står i vägen för att genomföra projektet. Fokus i genomförandet blir dels att ta fram en design och prototyp för att testa, iterera fram och bekräfta kundbehovet. Samt att genomföra analyser för att säkerställa att inga utomstående hinder kan påverka projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2019

Diarienummer 2019-02410

Statistik för sidan