Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär tillverkning inom energisektorn: en utvärdering av potentialen för en cirkulär affärsmodell

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell produktion
Bidrag från Vinnova 493 358 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

1. Potentialen för att implementera affärsmodellen "Gas Turbine-as-Service’, som ett viktigt stöd vid övergången till cirkulär ekonomi har utvärderats. 2. Det befintliga verktyget för simulering av cirkulära tillverkningssystems och ’Product Multiple Lifecycle Management’ (PMLM) har anpassats för att kunna tillämpas i komplexa högteknologiska produkter vilket har lett till vidareutveckling av verktygen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett simuleringsverktyg är tillgängligt som kan användas för att utvärdera olika affärsmodellen för komplexa högteknologiska produkter. Verktyget visar kopplingen mellan designinsatser och livscykelkostnad. Verktygen visar följande resultat: 1. Ekonomiska potential för att sälja ”Gas Turbine-as-Service” som en ny affärsmodell. 2. En datamodell för bättre kontroll av livscykler för produkter har genererats. Dessutom har metoden och verktygen testats på ett fall med komplexa högteknologiska produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet fortskred enligt plan där alla partner samarbetade och stödde forskningsarbetet enligt projektbeskrivningen. Följande huvuduppgifter genomfördes under projektet: 1. Produkten och den existerande affärsmodellen studerades för att dels kunna förstå produktstrukturen samt kunna definiera projektets begränsningar och välja en fallstudie 2. Simuleringsmodellen anpassades i enlighet med projektramen, data samlades in och den slutgiltiga modellen presenterades. 3. PMLM-verktyget är fyllt med inmatad data med referens till gasturbinen enligt projektramen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04810

Statistik för sidan