Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Cirkulär och klimatneutral cementersättnings industri (SCM-Force)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Inst f Arkitektur & samhällsbyggnadsteknik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - maj 2023
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och klimatneutral industri - Från teori till praktik 2021

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att förbättra den nuvarande kunskapen om drivkrafter och hinder till tillverkning och användningen av dessa material i byggleverantörskedjan som i sin tur inte bara minimerar miljöpåverkan utan också skaffar en cirkulär ekonomi i branschen genom användning av industriella avfall

Förväntade effekter och resultat

1. Minimering av erforderlig cement inom byggsektorn, vilket i sin tur kommer att leda till den sedan länge eftertraktade klimatneutrala och ekonomiska cement- och byggindustrin. 2. Förbättrad cirkulär ekonomi och resurseffektivitet eftersom materialen i fokus är allt industriavfall eller naturliga övergivna resurser. 3. Möjliggöra en socialt/ekonomiskt och miljömässigt hållbar bygg/cementindustri genom att skapa nya marknader, affärsmöjligheter såväl som yrken.

Planerat upplägg och genomförande

Utredningarna kommer att utföras med avseende på standardisering, miljö/ekonomiska/sociala aspekter av marknadens påverkan längs denna värdekedja samt korrekt kommunikationssätt (gemensamt språk) till myndigheter, beslutsfattare och regeringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2022

Diarienummer 2021-03237

Statistik för sidan