Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulär ekonomi med uppgraderade jord- och schaktmassor

Diarienummer
Koordinator Swerock AB
Bidrag från Vinnova 7 876 364 kronor
Projektets löptid maj 2019 - maj 2021
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att tillverka kvalitetssäkrad ballast av schakt- och rivningsmassor som tävlar på lika villkor med naturmaterial. Utvecklingen av våtsiktningsmetodik har resulterat i flera kvalitetssäkrade, CE-märkta material som har testats i byggprojekt. Korta transportkedjor minskar klimatpåverkan och trycket på berg- och grustäkter. Ökad kunskap om sociala normer inom byggbranschen och på myndigheter ökar möjligheten till ömsesidig förståelse och acceptans för materialet och förädlingsprocessen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom tekniska innovationer ökades produktionskapaciteten 3 ggr mot uppsatt mål, halten oönskade material minskade och produkter kunde kvalitetssäkras och CE-märkas. Stort intresse vid informationsinsatser, samt att flera aktörer planerar egna anläggningar, visar branschens acceptans. En kontrollerad produktifiering av råvaran gör att den upphör att vara avfall, blir acceptabel för myndigheter och möjlig att begära i upphandling. Ökad kunskap om marknad, normer och affärssystem gör att verksamheten kan utvecklas vidare.

Upplägg och genomförande

Projektledningen var integrerad i ordinarie produktion, vilket gav korta informationskedjor. Etablerade kontakter med användare förenklade informationsinsamling och tester. Innovationskunskap och systemkännedom satte verksamheten i ett sammanhang och examensarbeten förstärkte kunskapsökningen. Koppling till jämställdhets- och ekonomiforskning hjälpte höja nivån i dessa områden avsevärt. Kommunikation över landet försvårades av pandemin, men kunde kompenseras genom digitala lösningar, vilket även drog upp deltagarantalet vid det nordiska webbinariet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juli 2021

Diarienummer 2019-00853

Statistik för sidan