Cirkulär ekonomi med uppgraderade jord- och schaktmassor

Diarienummer
Koordinator SWEROCK AKTIEBOLAG - Swerock AB, Malmö
Bidrag från Vinnova 8 265 700 kronor
Projektets löptid maj 2019 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2019 (vår)

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka cirkulariteten och minska transportsträckorna av schakt- och rivningsmassor genom en kontrollerad förädling till ballastprodukter som branschen efterfrågar och myndigheterna godtar. Den transportsintensiva linjära ekonomin ersätts med cirkulär hantering med hög logistiknivå där planering och uppgradering spelar en central roll. Målet är att minska uttaget av naturgrus och berg, minska transporter av massor med 30 % samt minska deponering. En strukturerad analys bidrar till att öka jämställdheten i byggbranschen.

Förväntade effekter och resultat

Ballast från schakt-och rivningsmassor efterfrågas av marknaden och kompletterar täktmaterial till både pris och kvalitet. Beräkningsverktyget Optimass används till att styra känd råvara till önskad ballastprodukt. Produkterna är kvalitetssäkrade och dokumenterade enligt branschens och myndigheternas krav och ett blueprint till digitaliserad spårbarhet finns framtaget. Två nya anläggningar är planerade; en i Malmö och en i Stockholm. Bransch och byggherrar i de nordiska länderna efterfrågar produkterna.

Planerat upplägg och genomförande

Material- och produktionstester kvalitetssäkrar våtsiktsmetoden för bättre separation av materialtyper. Tillverkad ballast testas i anläggningsprojekt. Planeringsverktyget Optimass anpassas till produktionsverktyg som följer värdekedjan från schakt- och rivningsmassor till ballast. Ett digitaliserat spårbarhetssystem utvecklas för ballastmaterial i olika tillämpningar. Jämställdhetsfaktorer inom ballastbranschen synliggörs. Projektet tar fram en prissättningsmodell för cirkulära materialhantering samt nyckeltal för uppgradering av olika kvaliteter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 april 2019

Diarienummer 2019-00853

Statistik för sidan