Circularis

Diarienummer 2016-03267
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 4 873 341 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 Våren 2016

Syfte och mål

Miljömässig hållbarhet och resursknapphet är angelägna frågor, och nya sätt att tillhandahålla produkter och tjänster behövs. Svenska företag måste lära sig om, och implementera mer cirkulära affärsmodeller som täcker hela produktlivscykeln och beaktar hållbarhet- och resursfrågor baserade på ett systemperspektiv. Detta projekt syftar till att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare, att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Genom att använda stödet, är syftet också att utveckla tre innovativa erbjudanden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har tre typer av resultat. 1) Programvara, med livscykeln och hållbarhetsfokus, för att utforma produkt/tjänst inklusive beräkning av livscykelkostnad för dem. Den är avsedd för bred industriell användning och valideras i fråga om funktionalitet och effektivitet med tre partnertillverkare. 2) En guide medföljer programvaran för designers om korrelationen mellan livscykelkostnadsdriven design och deras effekter på miljömässig hållbarhet. 3) Tre mer hållbara lösningar som utvecklas och erbjuds till marknaderna individuellt av tillverkande partners.

Planerat upplägg och genomförande

Linköpings universitet är projektkoordinator och erbjuder expertis inom ekodesign, Product/Service System design och livscykelkostnader. Chalmers bidrar med sin sakkunskap om livscykelanalys. Maxiom utvecklar programvara baserad på 25+ års erfarenhet som programutvecklare, medan Envac, Storbildsfabriken och Jeltec utvecklar innovativa lösningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.