Chromatopia-innovativ spelutbildning med instrumentsimulator för modern och kvalitativ laboratorieutbildning

Diarienummer 2015-05350
Koordinator Chromatopia Labtraining AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet har varit att färdigställa kromatografi simulator som en del i tänkt utbildningsprodukt. Erbjudandet består av en dataspelsutbildning för fortbildning på laboratorier som arbetar med kromatografi. Utbildningsidén bygger på en kombination av spelifierat lärnade, simuleringar och e-Learning. En funktionell, modern och pedagogisk kromatografi simulator har utvecklats. Simulatorn har utvärderats av användare och bedöms vara ett mycket värdefullt verktyg på vägen mot målet att öka personalens problemlösningsförmåga och djupare förståelse i en högteknologisk miljö.

Resultat och förväntade effekter

Simulator fullt utvecklad har givit tyngd i utbildningsspelet som på detta sätt blivit unikt och något långt utöver en vanlig e-Learning utbildning. Framtagen affärsplan och stärkt IP strategi har resulterat i trovärdighet och ökat värde i företaget. Sammantaget har dessa insatser ökat förutsättningen för att finna privata investerare som krävs för att kunna slutföra projektet med en första utbildningsprodukt på marknaden. Projektet har gjort det möjligt att utveckla nya kontakter samt förstärkt kompetensen i företaget.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som olika delprojekt. Först gjordes en utvärdering med användare av en demoversion av utbildningsspelet. Resultatet av utvärderingen låg till grund för vidare utformning av simulatorn. Demon användes också för att visa tänkt utbildningskoncept för chefer och kunder. Simulatorn byggdes sedan upp i samarbete med ett konsultbolag med erfarenhet av utbildningar i simulatormiljö. Parallellt utarbetades affärsplan och lönsamhetskalkyl samt insatser som skulle leda till förstärkning av varumärke. Simulator har utvärderats i en itereringsproces.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.