Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Chess

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 049 431 kronor
Projektets löptid december 2008 - april 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

CHESS skall finna lösningar på problemen att bevara egenskaperna hos komponenter som monterats samman i inbyggda, pålitliga realtidssytem. CHESS stödjer också beskrivingen, verifieringen och bevarandet av ickefunktionella egenskaper hos mjukvarukomponenter på såväl abstrakt kompnentdesign-nivå såväl som på exekveringsnivå.

Långsiktiga effekter som förväntas

Komponentbaserad arkitektur hjälper slutanvändarna att bättre bemästra deras kostnader och planering. Men ingen befintlig utvecklingsprocess kan hantera de icke-funktionella kraven och tillförsäkra deras integrering i designmodellen. Ett huvudsakligt resultat av CHESS är att fylla denna lucka i processen att transformera kraven (både funktionella och icke funktionella) till flexibla mjukvarukomponenter och därefter en montering som inte förstör deras egenskaper.

Upplägg och genomförande

CHESS angriper problemen genom att tillämpa modelldrivna lösningar, integrera dem i komponentbaserade exekveringsramverk och utvärderar deras kvalitet utifrån flera industriella områden, som telekommunikation och fordonsindustri.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03953

Statistik för sidan