Chess

Reference number 2008-03953
Coordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 3 049 431
Project duration December 2008 - April 2012
Status Completed

Purpose and goal

CHESS skall finna lösningar på problemen att bevara egenskaperna hos komponenter som monterats samman i inbyggda, pålitliga realtidssytem. CHESS stödjer också beskrivingen, verifieringen och bevarandet av ickefunktionella egenskaper hos mjukvarukomponenter på såväl abstrakt kompnentdesign-nivå såväl som på exekveringsnivå.

Results and expected effects

Komponentbaserad arkitektur hjälper slutanvändarna att bättre bemästra deras kostnader och planering. Men ingen befintlig utvecklingsprocess kan hantera de icke-funktionella kraven och tillförsäkra deras integrering i designmodellen. Ett huvudsakligt resultat av CHESS är att fylla denna lucka i processen att transformera kraven (både funktionella och icke funktionella) till flexibla mjukvarukomponenter och därefter en montering som inte förstör deras egenskaper.

Approach and implementation

CHESS angriper problemen genom att tillämpa modelldrivna lösningar, integrera dem i komponentbaserade exekveringsramverk och utvärderar deras kvalitet utifrån flera industriella områden, som telekommunikation och fordonsindustri.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.