SMF ChaseOn: ChaseOn SME Project Application for Bluetest AB

Diarienummer
Koordinator Bluetest Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Bluetest mål med att delta i ChaseOn-projekt är att Bidra med testlösningar för projekten. Få insikt om nya testkrav inom fordonsindustrin och telekombranschen Bestäm vilka krav för framtida kommunikationssystem som är lämpliga för test i modväxlad kammare (RC) Gör tekniska undersökningar av RC-teknik för att finna möjligheter och begränsningar för att testa användarutrustning och / eller basstationens hårdvara för kommande kommunikationssystem Utveckla RC-tekniken för att anpassa sig till nya testkrav för nästa generation trådlösa system

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att Bluetest ChaseOn-SME projektet ger utveckling av RC tekniken för att stödja mätningar i kommande kommunikations system. Projektet kommer att ge fördjupad förståelse av hur RC tekniken fungerar, vilket är viktigt för bygga förtroende för metoden i industrin och akademia. Med detta så förväntar vi oss att det kan skapa nya affärsmöjligheter för Bluetest och nya attraktiva testlösningar för företag som kommer att använda eller leverera nya testsystem för kommande kommunikationssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras av Bluetest i samarbete med Chalmers och andra deltagare i ChaseOn. Bluetest kommer att kontrudera med planer, fysiska testlösningar, undersökningar och analyser. Partner är inbjudna att bidra i delar där de har särskild kompetens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.