Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Chase - Etapp 2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 19 990 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Chase avser skapa en öppen och innovativ miljö där högskolans och institutens forskare samarbetar med industrin för att snabbt omsätta forskning inom området antennsystem till affärsmöjligheter. Produktideer, teknikplattformar, vetenskaploga rapporter och IPR inom valda affärsområden är konkreta mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samarbetet mellan forskare och industri med bakgrund från olika applikationsområden förväntas leda till ´korsbefruktning´ och synergieffekter som ökar parternas konkurrenskraft på marknaden. Samarbetet förväntas göra Chalmers mera attraktivt för seniora forskare, doktorander och studenter.

Upplägg och genomförande

6 projekt är definierade vid starten av etapp 2 med utrymme att starta ytterligare projekt. Projekten defineras och drivs av industri och högskola tillsammans. Forskare och industri arbetar efter projektplaner som regelbundet följ upp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01142

Statistik för sidan