Chalmers Venture Creation inkubationsstöd Excellens 2015

Diarienummer 2015-03051
Koordinator CHALMERS VENTURES AB
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2015

Syfte och mål

Tillsammans är vi hjärtat av företagskreation. Vi vill skapa unika kunskapsbaserade tillväxtföretag med goda internationaliseringsmöjligheter. Vi vill också bidra till att Göteborg och Sverige framstår som en entreprenöriell och innovativ nation. Genom de här attrahera de allra bästa talanger, idéer, entreprenörer och start-ups.

Förväntade effekter och resultat

Kommersialisera och förverkliga idéer som kommer från forskning/akademi, näringsliv, fria innovatörer och entreprenörer. Det här vill vi ska bidra till nya tillväxtbolag, nya/fler arbetstillfällen, ökat intresse för entreprenörskap och en mer hållbar utveckling. Skapa ett positivt innovations-och entreprenörsklimat som sätter Göteborg och Sverige på den globala entreprenörskartan.

Planerat upplägg och genomförande

Efter screening av idéer från forskning/akademi, industri, studenter och industri, adderar vi vår unika plattform, baserad på kunskap, beprövad erfarenhet och mod. Chalmers Ventures har flera alternativ beroende på ditt upplägg. Om du har ett team och en idé, kan du ansöka till Startup Camp, ett 10 veckors program. Om du har en idé men inte vill driva själv, så kan vi i Encubation processen låta studenter testar din idé mot kund. Efter processerna eller om du redan har en verifierad MVP kan du ansöka till vår accelerator där vi kan hjälpa dig att skala din idé och internationalisera.

Externa länkar

http://www.chalmersventures.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.