Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CFD free building performance simulation

Diarienummer
Koordinator Equa Simulation AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Förbättrade byggnader är det mest realistiska sättet att minska utsläppen av växthusgaser. En förutsättning för detta är bättre dynamiska simuleringsmetoder för att åskådliggöra och optimera uppnått inneklimat i förhållande till energiförbrukning. Projektet syftar till att utveckla en byggsten i den verktygskedjan: en metod för beräkning av lokalt klimat utan att använda CFD.

Resultat och förväntade effekter

I allt väsentligt har de tekniska målen uppnåtts. Dock blir valideringsarbete nödvändigt, för att bygga förtroende för de nya modellerna.

Upplägg och genomförande

Arbetet har i stor utsträckning inneburit utveckling av kod i modellspråket Modelica. Samarbeten har etablerats med experter och doktorander vid KTH, ålborgs universitet och Sbi, Danmark. Dessa samarbeten, och utvecklingsarbetet i stort, fortgår även efter Vinnova-projektets avslutning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02191

Statistik för sidan