CFD free building performance simulation

Reference number
Coordinator Equa Simulation AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2010 - August 2011
Status Completed

Purpose and goal

Förbättrade byggnader är det mest realistiska sättet att minska utsläppen av växthusgaser. En förutsättning för detta är bättre dynamiska simuleringsmetoder för att åskådliggöra och optimera uppnått inneklimat i förhållande till energiförbrukning. Projektet syftar till att utveckla en byggsten i den verktygskedjan: en metod för beräkning av lokalt klimat utan att använda CFD.

Results and expected effects

I allt väsentligt har de tekniska målen uppnåtts. Dock blir valideringsarbete nödvändigt, för att bygga förtroende för de nya modellerna.

Approach and implementation

Arbetet har i stor utsträckning inneburit utveckling av kod i modellspråket Modelica. Samarbeten har etablerats med experter och doktorander vid KTH, ålborgs universitet och Sbi, Danmark. Dessa samarbeten, och utvecklingsarbetet i stort, fortgår även efter Vinnova-projektets avslutning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.