cEvolution

Diarienummer 2015-02255
Koordinator CLOUDMORE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Cloudmore har byggt en lösning för att kunna dela filer mellan användare och organisationer på ett säkert sätt med bibehållen kontroll över filerna.

Resultat och förväntade effekter

Cloudmores teknologi är unik på marknaden idag då traditionella lösningar innebär att man tappar kontrollen över filer som delas. Med vår lösning kan man på ett säkert sätt dela filer men samtidigt behålla kontrollen över var filerna befinner sig och kontrollera hur filerna får användas.

Upplägg och genomförande

Vi delade upp arbetet i 3 arbetspaket där varje arbetspaket bröts ner i mindre delar med tydliga mål. Tack vare ett bra förarbete kunde vi sedan följa projektplanen utan större avvikelser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.