Centrumdag och föreståndarträff 2013-08-29

Diarienummer 2013-01834
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med konferensen under dagen var att tillsammans med deltagare som politiker, finansiärer, forskare och företagsrepresentanter diskutera det svenska innovationsklimatet. Konferensen var planerad och organiserad för att uppmuntra till en öppen dialog mellan deltagarna. Ytterligare ett syfte med Centrumdagen var att ge förutsättningar för Berzelii- och VINN Excellence centrens ledningsgrupper att träffas och utbyta erfarenheter. Båda arrangemangen var väl besökta och uppfyllde väl de utsatta målen med antalet besökare och konkreta idéer från diskussionerna.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var att attrahera 200 deltagare till konferensen under dagen. Målet uppfylldes med cirka 220 deltagare. även nätverksträffen på kvällen var framgångsrik och 51 deltagare närvarade vid middagen med representanter från de flesta centren och VINNOVA.

Upplägg och genomförande

Konferensen planerades och organiserades i samarbete med Mobile Life VINN Excellence Centre och Berzelii Center EXSELENT. Planering och arbete med konferensen och kvällens arrangemang med middag utfördes av projektledaren Maria Holm, koordinator Johanna Nylén, professor Kristina Höök och Professor Niklas Hedin i samråd med Mattias Lundberg, Vinnova. Planering av konferensen skedde över våren och sommaren. Under själva utförandet engagerades ytterligare personer från centren och VINNOVA.

Externa länkar

På hemsidan finns program, och här kan man också se presentationerna. Filerna är för stora för att ladda upp på portalen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.