Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Centrum för formulering och processning av biologiska läkemedel

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Biovetenskap och material, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 32 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Centrum biologiska läkemedel

Syfte och mål

Det långsiktiga målet med NextBioForm är att skapa ett internationellt ledande centrum för utveckling och formulering av biologiska läkemedel. Målen i centrumet är att bygga en plattform för att tillhandahålla nya formuleringar och ny metodik för att förbättra produkter från ett patient- och hälsovårdsperspektiv, öka produktstabiliteten hos biologiska läkemedel, utveckla nya hjälpämnen och formuleringsplattformar, samt utveckla quality-by-design (QbD) baserad läkemedelsutveckling i hela innovationskedjan.

Förväntade effekter och resultat

NextBioForm kommer på sikt leda till förbättringar för patienter, industri och samhälle genom nya metoder, produkter och tjänster. Centret kommer att etablera en långsiktigt hållbar kunskaps- och kompetensbas formulering och utveckling av biologiska läkemedel, och på sätt stärka Life science-sektorn i såväl Sverige som internationellt. Under 4-årsperioden kommer nya metoder och kunskaper kring karaktärisering, formulering, och process att genereras som görs tillgängliga för partners och aktörer inom och utanför centret. En hub för detta ändamål kommer att konstrueras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har 4 tekniska arbetspaket som drivs med aktiv deltagande av alla partners. Här utvecklas kunskap och metodik för flytande och fasta formuleringar, nya formuleringsplattformar, och användning av storskaliga infrastrukturer som MAXIV. Övriga arbetspaket stödjer med QbD och regulatorisk expertis, kommunikation, IP-hantering och innovationsutveckling. En hub för spridning av kunskaper och tjänster utvecklas. Vi internationaliserar centret genom rådgivande grupp med internationellt deltagande från universitet, industri, sjukvård och patienter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021

Diarienummer 2018-04730

Statistik för sidan