Centre for ECO2 Vehicle Design - Resurseffektiva fordon för ett hållbart samhälle

Diarienummer 2016-05195
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Farkost och Flyg
Bidrag från Vinnova 35 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design söker nya vägar för att radikalt ändra hur ECOlogiska och ECOnomiska aspekter vägs in i design av resurseffektiva fordon, dvs miljövänliga, kostnads- och tekniskt effektiva fordon. ECO2 Vehicle Design är unikt i sitt fokus på forskning som är multi-disciplinär och multi-fordon, med ett tvär-funktionellt perspektiv. Genom detta angreppssätt studeras frågeställningar på flera nivåer av fordonssystemet vars lösningar är avgörande för framtida resurseffektiva fordon och ett hållbart Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Svenskbaserad fordonsindustri är central för landets ekonomi, samhälle och miljö. Utvecklingen av resurseffektiva fordon, sedda i ett holistiskt perspektiv med bla samhällets transportbehov i fokus, är en utmaning för hållbar samhällsutveckling som förutom ny teknologi förutsätter tillgång på kvalificerade individer bland forskare, ingenjörer, entreprenörer och beslutsfattare på olika nivåer. ECO2 Vehicle Design utgör en miljö där dessa kompetenser utvecklas i en gemensam innovationsprocess.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av nya transportkoncept drivs av snabba förändringar inom angränsande teknikområden såsom autonomi och elektrifiering, samtidigt som nya affärsmodeller i form av integrerade produkter och tjänster uppstår. ECO2 Vehicle Designs multi-disciplinära angreppssätt utmanar de organisatoriska strukturerna och är en dynamisk, innovativ miljö med fokus på konceptuella lösningar med bred tillämpbarhet. ECO2 Vehicle Design utgör ett nätverk där delaktighet och fördjupad dialog utgör ett starkt incitament.

Externa länkar

www.eco2vehicledesign.kth.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.