Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO

Diarienummer 2016-05181
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH BIO
Bidrag från Vinnova 28 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

AdBIOPRO siktar på att bli ett internationellt ledande, livskraftigt och dynamiskt centrum för forskning om bioproduktion med kontinuerlig process, där akademi och industri kan mötas i nära samarbete. AdBIOPRO svarar upp mot den globala brist som råder på forskning och utbildning inom bioteknik för bioläkemedelsproduktion samt de nya trenderna mot kontinuerliga processer. AdBIOPRO siktar på att ge svensk industri konkurrensfördelar i form av teknologi, kompetens, utbildning och resurser.

Förväntade effekter och resultat

Centrumet kommer att ta en internationellt ledande roll för utvecklingen av området. Nya och starkare samarbeten kommer kontinuerligt att utvecklas inom AdBIOPRO resulterande i högt kvalificerade unga forskare, ökad mobilitet mellan akademi och industri samt ökade internationella och strategiska kontakter. Det förväntas att centrumet kan bli en katalysator för F&U samt investeringar i bioproduktion i Sverige som komplementerar den redan befintliga starka forskningsverksamheten inom life-science fältet med en inriktning där det industriella behovet är mycket högt.

Planerat upplägg och genomförande

I centrumet ingår akademiker från 7 grupper från KTH, Lund University och Karolinska Universitetssjukhuset samt 7 industriella parter: sobi, GE Healthcare Life Sciences, Cobra Biologics, BioInvent, Valneva, CellProtect Nordic Pharmaceuticals och Lab on a Bead. En projektportfolio som täcker nyckelområden för kontinuerliga processer och tillverkning av terapeutiska produkter kommer successivt att byggas upp. Centrumet kommer även att arrangera aktiviteter för kompetensuppbyggnad, nätverkande och centrumutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.