Central online bokningstjänst för bilbesiktningstider

Diarienummer 2016-01267
Koordinator TIDLER AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Intresset för bilbesiktning är lågt precis som varumärkeskännedomen om besiktningsföretagen, vilket lett till bristande kunskap om när och var bilen ska besiktigas. Ojämn beläggning råder med stora pik-nivåer kring månadsskiften som drabbar konsumenter och besiktningsföretag. Tidler har tagit fram en konsumenttjänst som avsevärt förenklar bokning av en tid på en station som passar och samtidigt möjliggör för besiktningsföretagen att erbjuda flexibel prissättning för att jämna ut beläggningen.

Resultat och förväntade effekter

Efter anslaget från Vinnova anlitades två utvecklare deltid som utvecklade en betaversion av vår bokningstjänst för bilbesiktningstider som lanserades under januari 2017 i Stockholm. Under våren 2017 har en välrenommerad IT-utvecklingsbyrå med stor vana av att utveckla bokningssystem anlitats för att bygga vårt bokningssystem. Utvecklingsarbetet har tagit längre tid än väntat men tjänsten har bevisat sig givet en långt högre konverteringsgrad än väntat och att ett stort antal konsumenter bokat besiktningstid genom tjänsten sen lanseringen.

Upplägg och genomförande

Att utveckla en beta med full funktionalitet gentemot konsument men med ett enkelt bakomliggande bokningssystem visade sig klokt för att snabbare kunna testa av produkten mot marknaden innan ett större utvecklingsarbete utfördes. Detta möjliggjorde att vi kunde utforma bokningssystemet baserat på faktiska konsumentdata istället för hypoteser. Projektet har tagit längre tid än väntat pga att utvecklarna som byggde betan arbetade deltid samt att betans omfattning utökades jämte ursprunglig plan.

Externa länkar

www.tidler.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.