Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CELTIC-High Definition Videoconferencing over IP EnviRonment

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 570 840 kronor
Projektets löptid september 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00505

Statistik för sidan