CELTIC-High Definition Videoconferencing over IP EnviRonment

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 1 570 840 kronor
Projektets löptid september 2007 - mars 2010
Status Avslutat