CELTIC-High Definition Videoconferencing over IP EnviRonment

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Funding from Vinnova SEK 1 570 840
Project duration September 2007 - March 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-00505

Page statistics