CE märkning RETTS Plus

Diarienummer 2017-05336
Koordinator PREDICARE AB
Bidrag från Vinnova 187 500 kronor
Projektets löptid januari 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Syfte och mål med kompetensförstärkningen är att Predicare AB skall få ledningssystem, produkt, produktdokumentation och alla andra nödvändiga rutiner och dokument på plats för att slutligen kunna CE märka en första version av RETTS Plus.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet är att Predicare kan CE märka en första version av RETTS Plus. Effekten är att en säker produkt kan erbjudas till akutvårdskedjan i Sverige och övriga Europa. Långsiktigt utvecklar projektet Predicares förmåga att utveckla och förvalta produkter och tjänster som förbättrar akutvården i Sverige och internationellt. Detta genererar säkrare och mer effektiv handläggning i akutvårdskedjan samt skapar nya arbetstillfällen i Göteborg.

Planerat upplägg och genomförande

Parallellt med viss vidareutveckling av befintlig webb applikation identifierar vi rätt klass för CE märkning, analyserar motsvarande krav och utvecklar samt implementerar de rutiner och verktyg som krävs. Vi räknar med ett behov av 6 konsulttimmar per vecka för att vägleda projektet att definiera avsedd användning, rätt produktklass, arbeta med ledningssystemet, riskhantering, teknisk fil, klinisk utvärdering och produkt registrering. Projektstart planeras till januari 2018 med avslut i september.

Externa länkar

Kort beskrivning av RETTS Plus

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.