Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CCT Distributionsprojekt

Diarienummer
Koordinator CCT Intermodal Sweden AB - CCT Intermodal Sweden AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att utprova en ny teknik inom distributionen, att kunna lämna en ISO containers hos kund utan hjälp av truckar eller kranar och vid vilken tidpunkt på dygnet som helst. Det kommer att förenkla och effektivisera distributionen samtidigt som det kommer att ha positiva miljöeffekter genom effektivare utnyttjande av involverade distribution och hanteringsutrustningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid ett lyckat resultat kommer det att resultera i att produkterna kan omgående bli föremål för marknadsföring till kunder inom distribution.

Upplägg och genomförande

Konceptuella dokument som visar lösningen, framtagande av ritningsunderlag. En prototyp produceras som sedan kommer att testas i full skala hos kund som har det efterfrågade hanterings- och transportbehovet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04763

Statistik för sidan