CC RIDER - Cirkulära gjutna komponenter med läsbar IDentifierare

Diarienummer 2018-03813
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet utvecklar tekniska och affärsmässiga möjligheter för cirkulär ekonomi på komponentnivå inom fordonsindustrin, baserat på industrins krav och lösningar på spårbarhet i produktionen. Projektet ska dels identifiera tekniska lösningar för att individmärka gjutgods under gjutprocessen, dels utreda tekniska och affärsmässiga möjligheter och hinder till att utnyttja spårbarheten för tjänsteutveckling för cirkulär ekonomi utmed komponentens livscykel.

Förväntade effekter och resultat

Individuell spårbarhet etablerar en innovationsplattform för materiella komponenters hela livscykel. Detta möjliggör exempelvis mer effektiv produktionsstyrning, felorsaksanalys och kvalitetssäkring. Nya hållbara tjänster som stödjer cirkulär ekonomi kan byggas på denna innovationsplattform, som exempelvis stöd för återtillverkning, nytillverkning och återanvändning, och erbjudanden om tekniska specifikationer, tillverkningsdata, servicehistoria, och en plattform för andrahandsmarknader.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 6 arbetspaket. AP1 sammanställer produkt- och produktionstekniska förutsättningar och krav på märkningen, inklusive krav utmed komponenternas värdekedja, från gjuteri till användning. AP2 sammanställer olika befintliga tekniska möjligheter för att uppfylla kraven. AP3 utvecklar ett antal teknik-koncept som utgår från krav och förutsättningar och befintliga tekniska möjligheter. AP4 SWOT-analyser dessa koncept, och AP5 analyserar de mest lovande koncepten ur ekonomiskt perspektiv. AP6 skapar plan för implementering och huvudprojektet.

Externa länkar

Webplatsen visar SWECASTs demonstrator för spårbart gjutgods, men beskriver ej särskilt detta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.