Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CC RIDER - Cirkulära gjutna komponenter med läsbar IDentifierare

Diarienummer
Koordinator RISE SWECAST - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utvecklat tekniska och affärsmässiga möjligheter för cirkulär ekonomi på komponentnivå inom fordonsindustrin. - Tillsammans med RISE har ACF valt ut en praktiskt fungerande individmärkningsmetod och passande leverantörer av märkning av gjutgods i direkt anslutning gjutningen för varje bromsskiva. - Inom projektet har ACF utvecklat sitt affärsintresse för att via märkningen binda cirkulära affärsrelationer utmed komponenternas livscykel. - Utkast till implementeringsplan ACF och ett huvudprojekt för bredare inblandning av värdekedjans parter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av projektet är både en accelererad affärsbaserad medvetenhet inom företaget ACF om möjligheter och betydelser för cirkulär ekonomi för långlivade, spårbara bromsskivor, tillsammans med en genuint uppbyggd kunskap om existerande märkningstekniker för gjutgods, inklusive olika produktionstekniska betydelser för olika sätt att göra detta. Dessa resultat avser ge långsiktig kommersiell och industriell effekt, både genom att märkningen ska ligga till grund för nya affärer och genom att kunskap om olika märkningstekniker kommer att kunna spridas till andra företag.

Upplägg och genomförande

Projektet hade 6 arbetspaket, AP1 Förutsättningsbeskrivning (sammanfattade affärs- och teknikkrav ACF), AP2 Sammanställning av tekniska möjligheter (olika tekniker), AP3 Konceptsammanställning (olika sätt att implementera tekniker ur AP2), AP4 SWOT-analyser (bedömde olika tekniker), AP5 Ekonomiska analyser (värderade olika teknikkoncept utifrån ekonomiskt perspektiv). Baserat på AP1-5: AP6 skapade utkast till Implementeringsplan och Plan Huvudprojekt. Alla steg genomfördes, och gav intresse för fortsättning hos ACF och deras leverantörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03813

Statistik för sidan