CASTCOMP

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 3 950 000 kronor
Projektets löptid maj 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00741

Statistik för sidan