CARENET

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - oktober 2012
Status Avslutat