CARENET - Faster, Smarter and Converging Communication Solutions for Dedicated Healthcare Networks

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration October 2009 - October 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-02990

Page statistics