Careerdate - det nya sättet att rekrytera talanger på

Diarienummer 2014-03120
Koordinator BEYOND HR AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att öka framtida kunders och investorers intresse för Careerdate genom att pröva konceptet under verkliga marknadsförhållanden. Ett mål som till största delen uppnåddes.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen emottogs positivt av både företag och arbetssökande. Användbarhetstesten som utfördes i samarbete med Fresenius University gav värdefull insikt i hur användare interagerade på plattformen och synliggjorde därmed förbättringsområden. Frågeformulär och feedbackrundor med kunder användes för att förbättra användarvänligheten och för att skapa nya funktioner. Diskussioner med potentiella investorer har initierats och läget ser positivt ut.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av följande fyra huvuddelar: 1. Verifiera att plattformen, och konceptet bakom, fungerar 2. Etablera nya kundkontakter och skapa en säljorganisation 3. Generera användare 4. Söka efter potentiella investorer/partners och förbereda för diskussioner med dessa

Externa länkar

www.careerdate.net

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.