Capillary Concrete som ridunderlag

Diarienummer 2016-01454
Koordinator CAPILLARY CONCRETE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet har varit att testa CC-materialet i testmiljö innan man kommer att anlägga materialet i form av en testbädd på Axevalla. Man har velat testa om CC-materialet fungerar lika effektivt på ridbanor som på golbanebunkrar. Vad gäller den buffrande och dränerande effekten så visar sig CC-materialet bättre än dagens vanligaste underbyggnader på ridbanor.

Resultat och förväntade effekter

CC vill vara med och utveckla samt kommersialisera bästa möjliga underbyggnad för ridbanor genom att göra tester i labskala som sedan kommer kunna genomföras i fullskala. Metoderna som valts ut för detta visade att det är fullt möjligt.

Upplägg och genomförande

Projektet har delats in i tre steg test för att utvärdera egenskaperna hos flera byggtekniker hästmarkprofiler. Flera parametrar kommer att utvärderas och beskriver profilerna buffrande förmåga av fukt och hur materialen visas under ett fallprov . Tre olika markprofiler och topp sand användes i testerna. CC visade en god buffring och dräneringskapacitet och för fallprovningen markprofilerna visade liknande resultat.

Externa länkar

CC har utvecklat ett dräneringsunderlag för olika sportytor som kan dränera och återfukta genom kapillär stigning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.